Bemutatkozás

A hivatalosan 2012 januárjában alakult Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület fő feladata, hogy egyfajta keretet, hátteret biztosítva támogassa, segítse a településünkön már évek óta működő néptánccsoport tevékenységét. Szervezetünket elsősorban a Kárpát-medencei magyar néphagyományok ápolására, falunk és a környező települések kulturális életének gazdagítására, a közösségi élet színesítésére hoztuk létre. Fontos feladatunknak érezzük továbbá a helyi hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felkarolását, egy összetartó gyermekközösség kialakítását. Csoportjaink taglétszáma közel száz fő. A néptánc és néphagyományok tiszteletén túl tagjaink falunk egyéb rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában is (pl. játszóházak, kézműves foglalkozások, nyugdíjas- és gyermekprogramok, stb.) aktívan részt vállalnak, s megalakulásunk óta már több önálló szervezésű, nagy volumenű rendezvényünk is volt – Márkói Cserdülő Népzenei és Hagyományőrző Tábor, illetve a Márkói Cserdülő Néptáncgála és Táncház, melyeket évek óta hagyományosan megrendezünk.

Jelenleg 6 csoportban, hetente összesen 8-9 órában folynak néptánc-foglalkozásaink.

A 4 gyermekcsoportunk közül a legkisebbek 3-6 évesek, csoportjuk dinamikusan bővül. Az óvodás-kisiskolás gyermekekből álló csapat a Csicsergő Csemeték. Nyolc-tizenkét évesek alkotják a Cserdülő gyermekcsoportot. Ők 2-3 éves koruk óta aktívan táncolnak. A leggyakorlottabb és legidősebb gyermektáncosokat tömörítő csoport Csupa Csajok kb. 20 főt számlál, óvodás koruk óta együtt táncol a csapat magja. Jelenleg két felnőtt csoport működik. Az egyik az egyesülettel egy időben, 2011-ban alakult, a másik 2018. őszén. Rendszeres foglalkozásaink során a magyar népzenével, népdalokkal, a Kárpát-medence tájegységeinek táncaival ismerkedünk, betekintést nyerve a magyar népi kultúra értékes világába.

Gyermekcsoportjaink magukba szívják a helyi óvodás, iskolás korú gyermekközösség aktív magját, akik így (iskola hiányában) Márkó egyetlen, nagy létszámú, összetartó gyermekcsoportját alkotják, és a későbbiekben talán mozgatórugói lehetnek falunk fiatal közösségének. Kiemelkedően fontosnak tartjuk tehát az ő nevelésüket, összefogásukat.

Felnőtt táncosaink a néphagyomány tiszteletén és ápolásán, a táncok elsajátításán és azok színpadon történő bemutatásán túl sokat járnak közösen rendezvényekre, táncházakba, kulturális előadásokra. A helyi rendezvények állandó résztvevői, szervezői, önkéntes segítői.


Táncpróbáink időbeosztása:

Hétfő 17.00-18.30  – Cserdülő Gyermek Csoport

Kedd 17.00 – 18.00 – Nyugdíjas Csoport

Kedd 18.00-19.15 – Felnőtt Kezdő Csoport

Kedd 19.15 – 20.30 – Felnőtt Haladó Csoport

Csütörtök 16.30 – 17.30 – Apró Talpak 

Csütörtök 17.30-19.00 – Csupa Csaj Csapat

Vasárnap 15.30-18.30 – Felnőtt Haladó Csoport


 

Egyesület Támogatói: